Verbouwingen

Actuele projecten

Overzicht van foto's van lopende en/of net afgeronde projecten.

Rood voor Rood

Subsidie voor vervangen huidige woning.

Een oude schuur of een vervallen bedrijfsgebouw. Dat kan het financieel interessant zijn deze te slopen met de rood voor rood regeling. Met de rood voor rood kunt u op een financieel aantrekkelijke manier uw vervallen stallen en gebouwen laten slopen en tegelijkertijd een bouwkavel voor een nieuwe woning aanvragen.

Verbouwingen

Serie foto's van verbouwingen en renovaties die we hebben uitgevoerd.

Diverse projecten

Serie foto's van verschillende bouwprojecten.